Yleinen Urjalan Ylläpito

Kirkonkylän koulun purkulupa käsitellään keskiviikkona

Urjalan rakennuslautakunta käsittelee keskiviikkona 28.1. Kirkonkylän koulun purkamis- ja uuden yhtenäiskoulun rakennuslupahakemukset.

Päätösehdotuksen mukaisesti rakennuslautakunta myöntäisi kyseiset luvat, vaikka aluearkkitehti, Ely-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo eivät puolla Kirkonkylän koulun purkamista. Vanhalla koulurakennuksella katsotaan olevan vähintään paikallista kulttuurihistoriallista arvoa sekä arkkitehtonista arvoa.

Urjalan kunta on teettänyt korjausrakentamisen asiantuntijayrityksellä selvityksen Kirkonkylän koulun korjaamisesta ja laajentamisesta. Viime viikolla annetussa lausunnossa todetaan, että vanhan koulurakennuksen säilyttäminen osana uutta yhtenäiskoulua ei ole kannattavaa investointikustannukset ja vuosittaiset ylläpitokustannukset huomioon ottaen.

Kolmikerroksinen uusi yhtenäiskoulu rakennetaan nykyisen Kirkonkylän koulun viereen, ja vanhan alakoulun paikalle on suunniteltu piha-aluetta. Kirkonkylän koulu on tarkoitus purkaa uuden koulun valmistuttua.