Varausilmoitus käsittää suuren alueen monen kunnan alueelta. Kuvan lähde: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätösaineisto
Kaivostoiminta (muokattu 1.12.2020) Marjo Alste

Löytyykö Urjalasta kultaa – oululaisyritys varannut Urjalasta alueen kartoitustyötä varten

NewPeak Finland Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) kaivoslain mukaisen varausilmoituksen yli 1 000 neliökilometrin suuruisesta alueesta. Varauksen perusteena on aiempien tutkimusten perusteella tehty otaksuma, että alueelta löytyy kultaa. Kanta-Hämeestä Pirkanmaalle ulottuva alue kattaa useita kuntia, mukaan lukien palan Urjalasta.

Tukesille tehdyn varausilmoituksen mukaan varaajan, eli NewPeak Finland Oy:n, suunnitelmissa on valmistella malminetsintälupahakemusta hyödyntämällä olemassa olevia tutkimusaineistoja alueella. Lisäksi se aikoo tehdä varausalueella etsintätyötä eli geologista kartoitusta, geofysiikan mittauksia sekä vähäistä näytteenottoa. Lisäksi yhtiön tarkoitus on tehdä mahdollisesti syväkairauksia maanomistajilta haettavilla luvilla.

Kaivaminen vaatii lisää lupia

Varausluvan voimin ei vielä ole oikeutta kaivamiseen tai louhimiseen lupa-alueella, vaan varsinaisen toiminnan käynnistäminen vaatii lisää lupia. Yhtiön suunnitelmissa onkin hakea alueelle malminetsintälupaa elokuuhun 2022 mennessä. Malminetsintälupa takaisi luvanhaltijalle etuoikeuden erikseen haettavaan kaivoslupaan, joka puolestaan oikeuttaa esiintymän hyödyntämisen.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eilen 4. marraskuuta osittain hyväksymä varauslupa on kaksivuotinen, lupa-aika päättyy elokuussa 2022. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta.

NewPeak Finland Oy on osa australialaista emoyhtiötä NewPeak Metals Limited -nimistä yritystä. NewPeak Finland on perustettu tänä vuonna, ja sen kotipaikka on Oulu. Emoyhtiöllä on Suomen lisäksi toimintaa muun muassa Argentiinassa ja Ruotsissa.