Kaivostoiminta, kylmäkosken kaivos (muokattu 2.8. 18:50) Urjalan Sanomat

Kylmäkosken kaivos syynissä – valtio selvittää kaivosten ympäristöhaittoja

Marjo Alste

Valtio on aloittanut selvityksen, millaisia myrkkyjä vanhojen kaivosten jäljiltä on jäänyt ympäristöön. Käytännössä kaivosalueet ovat hylättyjä, jopa vuosikymmeniä sitten käyttämättömäksi jääneitä kaivoksia, joiden jätealueiden katsotaan aiheuttavan ympäristöriskin. Jätteiksi luetaan sivukivet sekä rikastushiekka, jota syntyy, kun malmia erotellaan.

Yksi tutkittavista kaivoksista sijaitsee Kylmäkoskella, jossa toimi vuosina 1971-1974 Outokumpu Oy:n kaivos. Kaivoksesta on aikoinaan kaivettu esiin kuparia ja nikkeliä. Tiedossa on ainakin, että kaivoksen nikkelipitoiset valumavedet kulkeutuvat ympäristön ojiin, jotka lopulta laskevat Tarpianjokeen.

Kaikkiaan kaivannaisjätealueita on Suomessa yhteensä 31, joista toimenpiteitä vaativia kohteita on 19 ympäri maata. Kaksi muuta Pirkanmaan kohdetta sijaitsevat Ylöjärvellä.

Tutkimus on alkanut jo vuonna 2010 ja etenee nyt käytännön toteutusvaiheeseen. Samalla Pirkanmaan Ely-keskus selvittää kohteiden puhdistustarpeet ja -vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Selvityksen alla on myös se, kuka puhdistuksen maksaa.

Ely-keskuksen tavoite on, että kaikkien kohteiden selvittäminen käynnistetään tulevien 5-6 vuoden aikana. Tälle vuodelle kaavaillaan mahdollisuuksien mukaan pilottihanketta.

Aiheesta on laajemmin uutisoinut muun muassa Yle verkkosivuillaan.