Kultaa saattaa löytyä laajalta alueelta.
Kaivostoiminta (muokattu 21.11.2020) Minna Mäkelä

Urjalasta saattaa löytyä etsittäessä kultaa

Kultaa saattaa löytyä laajalta alueelta.

NewPeak Finland Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) kaivoslain mukaisen varausilmoituksen yli 1 000 neliökilometrin suuruisesta alueesta. Varauksen perusteena on aiempien tutkimusten perusteella tehty otaksuma, että alueelta löytyy kultaa. Alue kattaa useita kuntia, mukaan lukien osan Urjalasta.

Tukesille tehdyn varausilmoituksen mukaan varaajan suunnitelmissa on valmistella malminetsintälupahakemusta hyödyntämällä olemassa olevia tutkimusaineistoja alueella. Lisäksi se aikoo tehdä varausalueella etsintätyötä.

Kaivaminen vaatii lisää lupia

Varausluvan voimin ei vielä saa kaivaa tai louhia lupa-alueella. Yhtiön suunnitelmissa onkin hakea alueelle malminetsintälupaa elokuuhun 2022 mennessä, johon sillä on varausilmoituksen myötä etuoikeus.

Malminetsintälupa takaisi luvanhaltijalle etuoikeuden erikseen haettavaan kaivoslupaan, joka puolestaan sallii esiintymän hyödyntämisen.

– Toisin sanoen kaivokseen on vielä pitkä matka. Jos malminetsintäluvan saa, saa alueella myös malmia – yleisin menetelmä on kairaus, kertoo Tukesin ylitarkastaja Heikki Puhakka.

Vaikka malminetsintälupa mahdollistaa kairaukset, velvoittaa kaivoslaki tiedottamaan maanomistajia ajoissa. Myös ympäristöstä on pidettävä huolta: sekä saasteiden että maanomistajille koituvien tuhojen varalta.

– Maanomistajille myös maksetaan korvaus jokaisesta maa-alueesta, jota malminetsintälupa koskettaa, summaa Puhakka.

Valitusmahdollisuus olemassa

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 4.11. osittain hyväksymä varauslupa on kaksivuotinen, lupa-aika päättyy elokuussa 2022. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta.

– Harvoin toki valitukset kummemmin etenevät. Koska varaus ei kohdistu maanomistajiin vaan se tarjoaa vain etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, valitukset eivät juurikaan etene, Puhakka toteaa.

 

Kaivostoiminta kiinnosti Urjalassa jo 1950-luvulla.

Maanomistajalta vaaditaan lupa, jos kaivuu alkaa.

Urjalassa kaivosyhtiön aikeet aiheuttavat närästystä.