Yleinen Urjalan Ylläpito

Yhtenäiskoulu sai rakennus- ja Kirkonkylän koulu purkuluvan

Urjalan rakennuslautakunta hyväksyi Kirkonkylän koulun purkamis- ja uuden yhtenäiskoulun rakennuslupahakemukset.

Urjalan rakennuslautakunta hyväksyi Kirkonkylän koulun purkamis- ja uuden yhtenäiskoulun rakennuslupahakemukset.

Rakennuslautakunta katsoi, että se voi yhtenäiskoulun rakennusluvan kohdalla myöntää vähäisen poikkeuksen maanrakennuslain vaatimuksesta, jonka mukaan rakennusluvan hakijan on hallittava koko rakennuspaikkaa. Rakennuskaavan mukainen tontti on osittain Urjalan Seudun Vanhainkotiyhdistyksen omistuksessa.

Kirkonkylän koulu ei rakennuslautakunnan näkemyksen mukaan edusta niin poikkeuksellisia historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja, että rakennus tulisi säilyttää. Sen sijaan aluearkkitehti, Ely-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo eivät omissa lausunnoissaan puoltaneet Kirkonkylän koulun purkamista.