Tuulivoima on Akaassa vastatuulessa.
Julkisuuslaki (muokattu 30.12.2020) Urjalan Sanomat

Lukijalta: Miten Urjalassa saa päätösten perusteista tietoa?

Myös minun eteeni tuli taannoin sama ongelma, joka on ollut Urjalan Sanomien toimittajalla! Pyysin rakennuslautakunnan kokouksen tuulivoimaa koskevan tutkimatta jättämispäätöksen kahdesta muusta liitteestä kopioita sähköpostitse. En saanut. Sen sijaan rakennusvalvonnasta pyydettiin tulemaan niitä kunnantalolle lukemaan.

Lukea tosiaan sai mapista, mutta kopioita ei annettu, koska rakennusvalvonnalla on sellainen käytäntö. Kerrottiin, että ei kunnanhallituksen päätösten liitteistäkään anneta kopiota, mutta saa kyllä käydä lukemassa.

Toimin tuulivoima-alueen asukkaiden asiamiehenä valitusasiassa. Asukkaat valittavat lautakunnan tuulivoimapäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Liitteiden selvitykset siitä, mihin lautakunnan päätös perustuu, olisivat siten valittajille tuiki tarpeellisia.

Noin neljä vuosikymmentä kestäneiden työvuosien aikana itse opin, että viranomaisen toiminta valtiolla tai kunnassa on julkista ja kaikkia kansalaisia kuuluu palvella viivytyksettä, tasapuolisesti ja niin hyvin kuin mahdollista. Viranomaisen hallussa olevat aineistot ovat pääsäännön mukaan julkisia ja niistä saa myös kopioita.

Julkisuuslain 16 pykälän mukaan viranomaisen on annettava julkinen tieto pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön toteuttaminen esimerkiksi kopioinnin vaikeuden vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa. Samoin viranomainen voi antaa tiedon sähköpositse.

Uskon kuitenkin, että Urjala on palveluhenkinen kunta, joka haluaa auttaa ja palvella kaikkia, jotka tietoja tarvitsevat.

Sinikka Jalasjoki