Julkisuuslaki, Tuulivoima (muokattu 27.12.2020) Heli Mustonen

Tuulivoimaa vastustavien oikaisuvaadetta ei tutkittu lautakunnassa – ei pidetty aiheellisena

Urjalan rakennuslautakunta jätti viime kokouksessaan tutkimatta tuulivoimahankkeen vastustajien oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa oli kyse siitä, vaikuttiko jälkikäteen myönnetty suostumus tuulivoimalan koon suurentamiseen merkittävästi alkuperäiseen rakennuslupaan.

Rakennustarkastajan mukaan alkuperäisistä suunnitelmista ei ole poikettu merkittävästi eikä muutoksesta voi näin ollen valittaa. Oikaisuvaatimuksen tehneet olivat toista mieltä.

”Ei ollut hallintopäätös”

Rakennustarkastajan perusteluissa muistutetaan, että tuulivoimaloiden kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit ovat pitkiä.

– Tarve tuulivoimalan koon muuttamiselle on lähes kaikissa merkittävissä hankkeissa, hän sanoo.

Kyse on siis lain tulkinnasta ja siitä, mitä pidetään merkittävänä muutoksena ja mitä ei. Rakennustarkastaja voi antaa suostumuksen lupamuutokseen ilman virallista hallintopäätöstä, jos katsotaan, että muutos on vähäinen.

Jos kyse on puolestaan merkittävästä muutoksesta, joka vaikuttaa naapureihin, se pitää tehdä hallintopäätöksenä ja silloin siitä voi myös valittaa.

”Käy mapista lukemassa”

Urjalan rakennustarkastaja antoi 8. lokakuuta pidetyssä aloituskokouksessa suostumuksen siihen, että tuulivoimaloiden roottorityyppi muutetaan Nordex N131-3 MW-tyypistä Vestas V150-4,3 MW- tyyppiin.

Tuulivoimahankkeen vastustajat jättivät oikaisuvaatimuksen 19. lokakuuta ja täydensivät sitä myöhemmin.

Kokouksessa lautakunnalla oli mahdollisuus tutustua sekä oikaisuvaatimukseen että Ilmattaren vastineeseen. Näitä liitteitä ei ole julkisesti nähtävillä internetissä lautakunnan esityslistan liitteissä.

Urjalan Sanomat pyysi liitteitä alkuviikosta sähköisesti nähtäväksi. Rakennustarkastaja Raimo Nuikan mukaan liitteitä ei lehdelle lähetä, mutta ”ne voi käydä kunnantalolla mapista lukemassa”.