Yleinen Urjalan Ylläpito

Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä

Poliisi
valvoo tehostetusti raskasta liikennettä koko maassa ensi viikon ajan.
Valtakunnalliseen tehovalvontaan osallistuvat kaikki poliisilaitokset.
Valvontajakso on samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston Euroopan
laajuista valvontateemaa.

Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisille asetetuista
liikenneturvallisuustyön painopistealueista tänä vuonna. Valvonnan
tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja
kuljetusrikollisuuden torjunta.

Lisäksi tämän valvontajakson erityisteemana on
ammattikuljettajien ajon aikaisen tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden
valvonta.

Viime vuoden vastaavalla valvontajaksolla tarkastettiin 1
973 ajoneuvoa joista yli neljännekselle jouduttiin antamaan tiedoksi joko sakko
tai rikesakko ilmenneiden rikkeiden johdosta.

Tälläkin kertaa tavoitteena on noin 1 800–2 000
ajoneuvon tarkastaminen.