Yleinen Urjalan Ylläpito

Lepoaikarikkeitä edelleen paljon

Poliisin viikon mittaisessa raskaan liikenteen tehovalvontajaksossa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 182 sekä ajopiirturirikkomuksia 24 kappaletta.

Epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 20:ssa tapauksessa ja seuraamuksia näistä rikkeistä kirjattiin 91.

Lisäksi rangaistuksia jaettiin kuorman varmistamiseen (38) sekä kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin liittyen (25). Lisäksi tavattiin kolme ajo-oikeudetonta ja kahdeksan etsintäkuulutettua.

– Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana järjestettyjen tehovalvontajaksojen aikana muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä, poliisitarkastaja Kari OnninenPoliisihallituksesta kertoo.

Ajo- ja lepoaikarikkomukset pysyivät tarkastusten määrään suhteutettuna samalla tasolla, samoin ajoneuvoissa todetut epäkuntoisuudet.

Onnisen mukaan tilanne näyttää kuitenkin edelleen huolestuttavalta. Ajo- ja lepoaikarikkeistä kun on pelkästään valvontajaksojen aikana rangaistu 712 kertaa 136:n ajopiirturirikkomuksen lisäksi. Epäkuntoisuuksista on vuoden 2019 tehovalvonnoissa rangaistu 236 kertaa ja matkan teko on keskeytetty 47:ltä kuljettajalta.

Nyt valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 318 raskasta ajoneuvoa, joista 1 001 kotimaista sekä 317 ulkomaista. Kuljettajille määrättiin kaiken kaikkiaan 330 eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi 190 huomautusta.

Tällä kertaa valtakunnallisesta valvontajaksosta ei tiedotettu etukäteen. Tehostettua valvontaa tehtiin kaikissa poliisilaitoksissa.