Yleinen Urjalan Ylläpito

Lepoaikarikkeitä edelleen paljon

Poliisin viikon mittaisessa raskaan liikenteen tehovalvontajaksossa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 182 sekä ajopiirturirikkomuksia 24 kappaletta.

Epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 20:ssa tapauksessa ja seuraamuksia näistä rikkeistä kirjattiin 91.

Lisäksi rangaistuksia jaettiin kuorman varmistamiseen (38) sekä kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin liittyen (25). Lisäksi tavattiin kolme ajo-oikeudetonta ja kahdeksan etsintäkuulutettua.

– Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana järjestettyjen tehovalvontajaksojen aikana muutokset ovat olleet hyvin vähäisiä, poliisitarkastaja Kari OnninenPoliisihallituksesta kertoo.

Ajo- ja lepoaikarikkomukset pysyivät tarkastusten määrään suhteutettuna samalla tasolla, samoin ajoneuvoissa todetut epäkuntoisuudet.

Onnisen mukaan tilanne näyttää kuitenkin edelleen huolestuttavalta. Ajo- ja lepoaikarikkeistä kun on pelkästään valvontajaksojen aikana rangaistu 712 kertaa 136:n ajopiirturirikkomuksen lisäksi. Epäkuntoisuuksista on vuoden 2019 tehovalvonnoissa rangaistu 236 kertaa ja matkan teko on keskeytetty 47:ltä kuljettajalta.

Nyt valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 318 raskasta ajoneuvoa, joista 1 001 kotimaista sekä 317 ulkomaista. Kuljettajille määrättiin kaiken kaikkiaan 330 eri seuraamusta sekä annettiin lisäksi 190 huomautusta.

Tällä kertaa valtakunnallisesta valvontajaksosta ei tiedotettu etukäteen. Tehostettua valvontaa tehtiin kaikissa poliisilaitoksissa.

Vetovoimaa sisältömarkkinoinnilla