viljelijätuet (muokattu 7.9.2022) Urjalan Ylläpito

Viljelijätukia maksetaan marraskuun lopulla

Maaseutuvirasto maksaa marraskuun aikana eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot, kansalliset peltotuet ja luonnonhaittakorvauksen loppumaksun.  Eläinten hyvinvointikorvauksen maksaminen alkaa 22.11. Kansallisten peltotukien ja luonnonhaittakorvauksen loppuosan ensimmäinen maksupäivä on 29.11.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakkoa maksetaan eläintiloille yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Sika- ja siipikarjatilat saavat noin puolet vuoden 2018 korvauksesta ilmoittamansa eläinmäärän mukaisesti. Nauta-, lammas- ja vuohitiloille korvaus maksetaan tammi–kesäkuussa eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuoren viljelijän tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Luonnonhaittakorvausta tulee maksuun yhteensä noin 73 miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Eläintilat ovat voineet hakea lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, jonka Ruokavirasto maksaa toukokuussa 2019.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ely-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.