Yleinen Urjalan Ylläpito

Viljelijätukia maksetaan marraskuun lopulla

Maaseutuvirasto maksaa marraskuun
aikana eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot, kansalliset peltotuet ja
luonnonhaittakorvauksen loppumaksun.  Eläinten hyvinvointikorvauksen
maksaminen alkaa 22.11. Kansallisten peltotukien ja luonnonhaittakorvauksen
loppuosan ensimmäinen maksupäivä on 29.11.

Maaseutuvirasto maksaa marraskuun
aikana eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot, kansalliset peltotuet ja
luonnonhaittakorvauksen loppumaksun.  Eläinten hyvinvointikorvauksen
maksaminen alkaa 22.11. Kansallisten peltotukien ja luonnonhaittakorvauksen
loppuosan ensimmäinen maksupäivä on 29.11.

Eläinten
hyvinvointikorvauksen ennakkoa maksetaan eläintiloille yhteensä noin 30
miljoonaa euroa. Sika- ja siipikarjatilat saavat noin puolet vuoden 2018
korvauksesta ilmoittamansa eläinmäärän mukaisesti. Nauta-, lammas- ja
vuohitiloille korvaus maksetaan tammi–kesäkuussa eläinrekistereihin
kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea,
pohjoista hehtaaritukea, nuoren viljelijän tukea ja sokerijuurikkaan
kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Luonnonhaittakorvausta tulee maksuun yhteensä noin 73
miljoonaa euroa, joka on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä.
Eläintilat ovat voineet hakea lisäksi luonnonhaittakorvauksen
kotieläinkorotusta, jonka Ruokavirasto maksaa toukokuussa 2019.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä
maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ely-keskukset hyväksyvät
maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa
Vipu-palvelusta.