Yleinen Urjalan Ylläpito

Kuivuuden koettelemille maatiloille erityistukea

Ruokavirasto maksaa lisätukia
maatiloille, joille on aiheutunut tuotannon menetyksiä kasvukauden 2018
poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Tukimuotoja ovat pohjoisen
hehtaarituen lisämaksu ja väliaikainen kansallinen erityistuki.

Ruokavirasto maksaa lisätukia
maatiloille, joille on aiheutunut tuotannon menetyksiä kasvukauden 2018
poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Tukimuotoja ovat pohjoisen
hehtaarituen lisämaksu ja väliaikainen kansallinen erityistuki.

Viljelijät voivat hakea lisätukia verkkoasiointipalvelu
Vipussa tai Ruokaviraston lomakkeella 486. Hakuaika päättyy 31.1.2019.

Etelä-Suomen tukialueella väliaikaista kansallista
erityistukea voivat hakea maatilat, joilla on ollut kevätvehnä- tai
rehuohra-alaa. Kotieläintilat voivat hakea lisäksi tukea AB-tukialueella
viljellystä rehunurmesta.

Lisätuet rahoitetaan kansallisista varoista. Tuet on
tavoitteena maksaa maatiloille huhtikuussa 2019.