Yleinen Urjalan Ylläpito

Kannanotolle liian lyhyt aika

Urjalan kunnanjohtaja Hannu Maijala on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vastauksen kyselyyn, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ehdotettuja säädösmuutoksia, jotka ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä.

Urjalan kunnanjohtaja Hannu Maijala on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vastauksen kyselyyn, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ehdotettuja säädösmuutoksia, jotka ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä.

Pyyntö kirjallisesta kannanotosta tuli kuntaan maanantaina 2.3. Kuntaliiton välityksellä. Aikaa kannaottoon annettiin kaksi päivää, eli lausunto pitäisi antaa tänään.

Maijala toteaa kunnan puolesta, että kunnille annettu aika tutustua laajaan ja kuntiin merkittävästi vaikuttavan lakiesityksen säädösmuutoksiin on aivan liian lyhyt. Lausunnon antaa normaalisti vähintään kunnanhallitus, eikä sillä ole annetussa ajassa kannanottoon mitään mahdollisuutta.