Taksia ja bussia käyttää vain pieni osa vastaajista.