Valkohäntäkauris, vakiintuneelta nimeltään valkohäntäpeura, on yleisin hirvieläinsaalis koko Suomessa.