Saila Kallioinen on Akaassa pitkänlinjan luottamushenkilöitä. Vasemmalla Briitta-Liisa Sinivuori, joka tämän kuvan ottamisen aikaan sijaisti kaupunginjohtajaa. Oikealla silloinen halllintopäällikkö Riina Kivistö.