kokoontumisrajoitukset, korona (muokattu 4.8.2022) Urjalan Ylläpito

Yleisötilaisuuksissa yhä 500 henkilön raja syyskuussa

Aluehallintovirastot ovat tänään jatkaneet päätöksiä, joilla kielletään kaikki yli 500 hengen tilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa syyskuun aikana. Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toukokuista ohjetta noudattamalla. Ohjeessa kehotetaan muun muassa huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla.

Yleisö jaettava erillisille alueille tarvittaessa

Yleisille kokouksille ja tilaisuuksille ei aseteta enimmäisosallistujarajaa mutta järjestäjän on huolehdittava, että tilaisuus kyetään järjestämään turvallisesti. Käytännössä tapahtumanjärjestäjän on tarvittaessa kyettävä jakamaan yleisö erillisiin alueisiin, jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi mahdollista.

Mikäli epidemiologinen tilanne muuttuu huonompaan, voivat aluehallintovirastot joutua muuttamaan suosituksiaan syyskuun osalta. Siksi avit korostavatkin nyt jokaisen omaa vastuuta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Juttua korjattu 24.8. kello 14.08: korjattu tekstiin oikea henkilömäärä. STM tiedotti virheellisesti, että rajoitukset koskisivat yli 50 hengen kokoontumisia, kun oikea lukumäärä on 500 henkilöä.