Yleinen Urjalan Ylläpito

Elokuun kokoontumisrajoitukset tulossa voimaan

Elokuussa
voi järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia myös
sisätiloissa,
jos tilaisuuden järjestäjä noudattaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen
ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta
koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä.

Keskeistä on varmistaa osallistujien väliset
turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt.

Yli 500 henkilön tilaisuuksissa järjestäjällä on
vastuu noudattaa THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on muun muassa huolehdittava hygieniasta ja
varmistettava 1–2 metrin turvavälit henkilöiden tai seurueiden välillä.

Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa
ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää
syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille
alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa.

Alle 500 henkilön tilaisuudet ovat elokuussa sallittuja
ilman erityisiä
edellytyksiä, mutta hallitus suosittelee, että
niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaväleistä ja
hygieniakäytännöistä.

Tärkeää on myös muistaa, että jos tapahtumaan tai
yleisötilaisuuteen
liittyy ravintolatoimintaa, siinä on lisäksi
huomioitava tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset
ravintoloiden toiminnan velvoitteet.

Ravintoloissa esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää
olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy sijoittaa riittävän väljästi

toisiinsa nähden.

Aluehallintovirasto korostaa jokaisen toimijan ja
kansalaisen vastuuta
noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja
suosituksia omassa
toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä
koronaviruksen leviämistä.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen
korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa
muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat
tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.