Yleinen Urjalan Ylläpito

Hirvieläimet ovat liikkeellä touko-kesäkuussa

Hirvieläinkolarien riski kasvaa selvästi toukokuusta
lähtien. Pahimman vaaran tielläliikkujille aiheuttavat hirviemojen karkottamat
ylivuotiset vasat, jotka ovat tottumattomia liikkumaan yksin. Hirvien lisäksi
tai sijaan monilla alueilla suurempana riskinä ovat kuitenkin peurat tai
kauriit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet.

Riski törmätä hirvieläimeen on suuri etenkin niillä
alueilla, joilla riista-aidat alkavat ja päättyvät. Ajallisesti
hirvieläinonnettomuudet sijoittuvat usein lähitunteihin ennen ja jälkeen
auringonlaskun, eli pimeää ja hämärää on valtaosassa kolareista

Nopeuden alentaminen ja ajamiseen keskittyminen ovat
kuljettajan tärkeimpiä keinoja hirvieläinonnettomuuksien välttämiseksi.
Liikenneturvan kyselyn mukaan suurin osa autoilijoista huomioikin
hirvivaroitusmerkkialueen ajamisessaan.

1.6.2020 voimaantulevan uuden tieliikennelain myötä
tienvarsille ilmestyy hirvivaroitusmerkin lisäksi myös uusi kauriseläimistä
varoittava liikennemerkki. Varsinais-Suomessa merkkiä käytettiin jo viime
vuoden ajan kokeiluluvalla, mutta uuden lain myötä sen käyttö laajenee myös
muualle maahan.