Yleinen Urjalan Ylläpito

Reipas tuuli ja auringonpaiste nyt parasta sorateille

Urjalan Sanomat
Sorateiden
suuri määrä, maaperä ja maasto-olosuhteet altistavat Pirkanmaan maantiet
kelirikolle. Päällystetyt tiet taas ovat vaurioituneet Pirkanmaalla
poikkeuksellisen leudon ja kostean talven jäljiltä monin paikoin
pahasti.

Urjalan Sanomat
Sorateiden
suuri määrä, maaperä ja maasto-olosuhteet altistavat Pirkanmaan maantiet
kelirikolle. Päällystetyt tiet taas ovat vaurioituneet Pirkanmaalla
poikkeuksellisen leudon ja kostean talven jäljiltä monin paikoin
pahasti.

Kelirikon vakavuus riippuu suurelta osin
kevään säästä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset, jolloin tiet
kuivuvat sulamisen tahtiin, pitävät kurissa uhkaavan kelirikon. Jo reilun
viikon Pirkanmaalla vallinnut poutajakso ja reipas tuuli ovat tehneet hyvää
talven runsaista vesisateista toipuville sorateille ja parantaneet osaltaan
maanteillä vallitsevaa tilannetta.

Pirkanmaan ely-keskus tiedottaa, että vaikka kelirikosta
valtakunnallisesti ennustetaan keskimääräistä helpompaa, kevään
tilanteessa on maan eri osissa suuria alueellisia eroja. Poikkeuksellisen leudon
talven vuoksi roudan syvyys on koko maassa tavanomaista pienempi. Talven
vesisademäärät ovat Pirkanmaallakin olleet monin paikoin suuria.

Lisääntynyt kosteus voi kevään edetessä näkyä
liikennettä haittaavana pintakelirikkona, jos tienpinnat eivät pääse
kuivumaan.

Maasto-olosuhteet, maaperä ja sorateiden suuri määrä
altistavat Pirkanmaan kelirikolle. Jo nyt ennen varsinaiselle runkokelirikolle
otollista aikaa osalla sorateistä liikennettä on jouduttu rajoittamaan
pintakelirikon vuoksi. Hämeenkyrössä rajoitus on asetettu vajaalle
kymmenelle, Akaassa lähes viidelle ja Parkanossa noin 25 kilometrille.
Yhteensä Pirkanmaalla painorajoitettuja teitä on nyt 38 kilometriä.

Yleensä painorajoitukset ovat maakunnassa jääneet alle
40 kilometriin vuodessa lukuun ottamatta poikkeuksellisen vaikeaa vuotta 2018,
jolloin rajoitusmäärä nousi yli 280 kilometriin.