hoivakodit, Reikonlinna (muokattu 16.8.2022) Urjalan Ylläpito

Esperi Reikonlinnassa havaittu vakavia puutteita

Aluehallintovirasto on huomannut tarkastuksensa yhteydessä 9.1.20 vakavia puutteita urjalalaisen Esperi Care Reikonlinnan toiminnassa. Valvontakäynnillä havaittiin epäkohtia yksikön hoitohenkilöstömitoituksessa, asiakkaiden hoidon laadussa, lääkehoidossa, yöhoidon toteuttamisessa, toiminnan organisoimisessa, henkilöstön perehdyttämisessä ja lisäksi yksikön henkilöstön koulutus oli epäselvää. Edellä olevan johdosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Esperi Oy:ltä selvitystä seuraaviin asioihin:

– Kuinka yksikössä on vastattu kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeisiin?

– Miksi kehitysvammaisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty viimeksi vuosien 2010-2012 aikana?

– Miksi yksikössä ei ole käytössä Itsemääräämisoikeussuunnitelmaa ja asiantuntijaryhmää?

– Millaista vammaistyön koulutusta ja kokemusta henkilöstöllä on tai on aikomus hankkia vuoden 2020 aikana?

– Selvitys asiakkaiden rajoittamistoimenpiteistä, kuinka monella asiakkaalla on rajoittamistoimenpiteitä ja mitä, mihin rajoittaminen perustuu, onko niistä tehty päätökset ja kuka ne on tehnyt?

– Kehitysvammaisten asiakkaiden päivittäiskirjaamisen perusteella pystyy arvioimaan, että kirjaamisesta puuttuu kokonaan sosiaalihuoltolain mukainen asiakaskirjaaminen.

– Mitä toimenpiteitä palveluntuottaja tekee, että kirjaaminen tulee yksikössä välittömästi kuntoon?

– Yksiköstä oli lähtenyt syksyn 2019 aikana lähes 10 työntekijää pois. Selvitys siitä, millaisia toimenpiteitä palveluntuottaja on tehnyt vakinaisen ja tarvittavan asiantuntemuksen omaavan henkilökunnan saamiseksi?

– Mikä on yksikön hoitohenkilöstömäärä ja -rakenne selvityksen antamishetkellä?

– Paljonko yksikössä on työntekijöitä aamu- ja iltavuorossa ja millä koulutuksella?

– Kuinka palveluntuottaja on huomioinut yksikön asiakkaiden hoitoisuuden henkilöstömitoituksessa?

– Yksikössä on omat keittiö- ja siivoustyöntekijät. Miten avustavat tehtävät hoidetaan jokaisena viikonpäivänä?

– Mikä on palveluntuottajan näkemys yksikön asiakkaiden palvelutarpeesta ja hoitohenkilöstön mitoitustarpeesta?

– Missä tilanteessa ja kuinka usein yksikköön pitää kutsua Stella kotipalvelu tai Posti kotipalvelu ja millä koulutuksella ovat kyseiset henkilöt?

– Saavatko kaikki asiakkaat viisi ateriaa päivässä ja esimerkit aterioista?

– Millaisia toimenpiteitä on tehty yksikön lääkehoidon kuntoon laittamiseksi?

– Yksikköön on tullut uusi hoitajakutsu.fi -järjestelmä. Miten henkilöstö on koulutettu järjestelmän käyttöön?

– Palveluntuottaja on itse arvioinut, että 46 asiakkaasta 21 pystyy itse käyttämään hoitajahälytintä. Miten muiden asiakkaiden kohdalla hälyttäminen on varmistettu?

– Yksikön hoitohenkilöstön lääkeluvat olivat tarkastuskäynnillä osittain kesken. Mikä on yksikön hoitohenkilöstön lääkelupien tilanne selvityksen antamishetkellä? Miksi kaikkien lääkeluvat eivät olleet kunnossa? Kenen vastuulla on huolehtia siitä, että henkilöstön tarvittavat lääkeluvat ovat kunnossa?

– Mikä on palveluntuottajan mukaan yksikön tavoitteellinen vakituisen hoitohenkilöstö- ja avustavan henkilöstön resurssi?

– Kuinka päivittäinen hoitotyö on organisoitu yksikössä ja kuinka yksikön vastuuhenkilö vastaa siitä, että se toteutuu?

– Miksi yksikössä ei järjestetä säännöllisesti viriketoimintaa?

– Kuinka usein ja minne yksikön asiakkaat pääsevät ulkoilemaan?

– Kuinka yksikön perehdytys toteutuu?

– Kuinka yksikön uutta vastuuhenkilöä on perehdytetty?

– Kuka vastaa yksikössä sijaisten hankinnasta johtajan ollessa poissa?

– Onko yksikön hoitajilla psykogeriatrista osaamista?

– Onko henkilöstömitoitus jokaisena viikonpäivänä samanlainen?

– Mikä on tukityöntekijöiden työaika viikonloppuisin?

Asiasta uutisoi ensimmäisen kerran Akaan Seutu 6.2.2020.

Urjalan Sanomat pyytää Reikonlinnassa hoidettavana olevien henkilöiden omaisia ottamaan yhteyttä toimitukseen mahdollista hastattelua varten, jotta asiakkaiden ja heidän läheistensäkin ääni saataisiin esiin uutisoinnissa. Yhteyttä voi ottaa joko toimitus@urjalansanomat.fi tai 050 371 7334 (Heli Lehtelä) tai 040 181 3024 (Minna Mäkelä)