Yleinen Urjalan Ylläpito

Urjalan miljoonasatsaus valmistuu tänä vuonna

Minna Mäkelä
Urjalan tekninen lautakunta tekee
tänä iltana kunnanhallitukselle esityksen rakennusurakoitsijasta, joka tasaa
aivan 9-tien varrella olevan Kolkanjoen yritysalueen eli Metallitien alueen
yritystontit.

Metallitie halkoo Kolkanjoen yritysalueen. Kalliota
räjäytetään pian tuhansia kuutioita. Metsänhoitoyhdistys on kaatanut alueen
puut ja ne viedään energiapuuksi.

Minna Mäkelä
Urjalan tekninen lautakunta tekee
tänä iltana kunnanhallitukselle esityksen rakennusurakoitsijasta, joka tasaa
aivan 9-tien varrella olevan Kolkanjoen yritysalueen eli Metallitien alueen
yritystontit.

Mikäli kunnanhallitus on 10. helmikuuta
yhtä mieltä teknisen johtajan Kimmo Virran esityksen kanssa, voivat
tasoitustyöt alkaa Kolkanjoen alueella käytännössä maaliskuun alussa.

Alueella on tämän vuoden lopulla kahdeksan
yritystonttia, joiden yhteispinta-ala on 6,9 hehtaaria. Tonteista suurin on noin
parin hehtaarin suuruinen tontti, jolle on mahdollista rakentaa
liikenneasema.

Alueelle on rakennettu kuusi vuotta sitten sen halkova
Metallitie, ja tonteille on rakennettu samalla kunnallistekniikka. Tähän
kaikkeen kului 566 000 euroa. Kun siihen lisätään tonttien tasoittamisesta
koituvat kulut sekä valaistus ja tien päällystys, ollaan noin miljoonan euron
satsauksessa yritystoiminnan hyväksi.

Alueen tasaaminen tarkoittaa maa-aineksen louhintaa, ja
sitä varten alueella räjäytetään 12 000 kuutiota kalliota.

Lue lisää Urjalan Sanomista 30.1.2020 tai keskiviikkona
kello 19 alkaen digilehdestä!