Tonttien tasaaminen vaati etenkin Metallitien pohjoispuolen tonteilla räjäytystöitä. Louhintatöiden vuoksi tarkkaa kustannusarviota urakasta on ollut vaikea saada.