Yleinen Urjalan Ylläpito

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista
selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on
vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa.

Sivuston sisältö koostuu Kelan selkoesitteiden
teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi.

Sivusto on jaoteltu esitteiden tapaan kahdeksaan
aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta
ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus,
toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivustolla kerrotaan Kelan
asiakaspalvelusta sekä etuuksien hakemisesta ja maksamisesta.

Verkkopalvelun suunnittelussa ja käytetyssä kielessä
otetaan huomioon erilaiset käyttäjät. Kun palvelusta tehdään riittävän
helppokäyttöinen, kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä. Myös
hallitusohjelmassa vaaditaan viranomaisilta sähköisten palveluiden
esteettömyyden parantamista, huomion kiinnittämistä virkakieleen ja
selkokielen käytön lisäämistä.

Selkokielisen sivuston rinnalla jatkaa
yleissuomenkielinen, tarkat tiedot ja yksityiskohdat sisältävä kela.fi, jonka
selkeyden kehittämistä jatketaan.

Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee
Suomessa 650 000–750 000 henkilöä eli 11–14 prosenttia väestöstä.
Selkokielisen viestinnän käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset
henkilöt, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on muistisairauksia tai
lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.