kela, selkokielisyys (muokattu 17.8.2022) Urjalan Ylläpito

Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston

Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Sivuston sisältö koostuu Kelan selkoesitteiden teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi.

Sivusto on jaoteltu esitteiden tapaan kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus,
toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivustolla kerrotaan Kelan asiakaspalvelusta sekä etuuksien hakemisesta ja maksamisesta.

Verkkopalvelun suunnittelussa ja käytetyssä kielessä otetaan huomioon erilaiset käyttäjät. Kun palvelusta tehdään riittävän helppokäyttöinen, kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä. Myös
hallitusohjelmassa vaaditaan viranomaisilta sähköisten palveluiden esteettömyyden parantamista, huomion kiinnittämistä virkakieleen ja selkokielen käytön lisäämistä.

Selkokielisen sivuston rinnalla jatkaa yleissuomenkielinen, tarkat tiedot ja yksityiskohdat sisältävä kela.fi, jonka selkeyden kehittämistä jatketaan.

Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä eli 11–14 prosenttia väestöstä. Selkokielisen viestinnän käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.