Tonttien tasaaminen vaati etenkin Metallitien pohjoispuolen tonteilla räjäytystöitä. Louhintatöiden vuoksi tarkkaa kustannusarviota urakasta on ollut vaikea saada.
kolkanjoen yritysalue, metallitie (muokattu 25.8.2022) Urjalan Ylläpito

Tontit tasataan talven aikana

Mikko Niininen

Urjalan kunta suunnittelee Kolkanjoen teollisuusalueelle Metallitien varteen kaavoitettujen teollisuustonttien tasaamista.

Elinkeinoasiamies Satu Sarin on saanut alkukesästä ja kesälomien jälkeen yhteydenottoja yrityksiltä, jotka ovat laajentamassa toimintaansa ja kilpailuttavat parhaillaan lisäneliöiden vaatimaa tonttimaata Urjalan, Forssan ja Humppilan kesken.

Sarin ei halua vielä tässä vaiheessa kertoa, minkä alan yrityksistä on kyse, mutta toteaa niiden olevan urjalalaisia tai Urjalassa toimivia yrityksiä. Kysytyimpiä ovat olleet lähimpänä isoa tietä sijaitsevat kaksi tonttia. Yritystonttien kaupaksi saaminen vaatii kuitenkin käytännössä sitä, että niiden maapohja on tasattu rakentamista varten. Elinkeinoasiamiehen mukaan markkinointiin ei ole kannattanut käyttää paljoa resursseja tonttien luonnontilaisuuden vuoksi.

Kolkanjoen Metallitien alueen tonttimaiden tasaaminen on ollut suunnitelmissa aiemminkin. Vuonna 2014 kunnanhallitus päätti, että urakasta järjestetään tarjouskilpailu, mutta sellaista ei kuitenkaan ole järjestetty. Osin syynä sille, että suunnitelmaa ei ole toteutettu, ovat olleet aiemmin tehdyt kustannusarviot tasausurakasta. Jälkikäteen arvioituna tehdyt kustannusarviot näyttävät olleen yläkanttiin.

Tasaaminen on tarkoitus tehdä syksyn ja talven aikana. Puuston kaataminen tonteilta on tarkoitus toteuttaa kunnan omana työnä, minkä jälkeen alueella päästään tekemään tarkistusmittaukset. Niiden perusteella tasauksesta voidaan valmistella tarjouspyyntöasiakirjat ja pyytää urakkatarjoukset.Tekninen lautakunta on osoittanut vuodelle 2019 investointimäärärahoista 40 000 euroa tasaamisen valmisteluun.

Itse tasoitusurakka on tarkoitus tehdä ensi vuoden puolella, mikäli valtuusto myöntää siihen määrärahan. Valtuusto myös aikanaan määrittää tonttien myyntihinnan.

Lue lisää Urjalan Sanomista torstaina 22.8.2019 tai digilehdestä jo keskiviikkona kello 19.