hyvinvointi, liikkuva koulu (muokattu 16.9.2022) Urjalan Ylläpito

Kymppitonni liikkuvaan kouluun

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 2 375 000 euroa valtionavustusta liikkuva koulu -hankkeisiin. Urjalan kunta saa 10 000 euroa. Pirkanmaalle avustuksia tulee kaikkiaan 686 100 euroa.

Avustusta myönnettiin 77 hakijataholle, joista 63 on peruskouluja ja 14 toisen asteen oppilaitoksia.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.