Yleinen Urjalan Ylläpito

Kymppitonni liikkuvaan kouluun

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto on myöntänyt 2 375 000 euroa valtionavustusta liikkuva
koulu -hankkeisiin. Urjalan kunta saa 10 000 euroa. Pirkanmaalle avustuksia
tulee kaikkiaan 686 100 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto on myöntänyt 2 375 000 euroa valtionavustusta liikkuva
koulu -hankkeisiin. Urjalan kunta saa 10 000 euroa. Pirkanmaalle avustuksia
tulee kaikkiaan 686 100 euroa.

Avustusta myönnettiin
77 hakijataholle, joista 63 on peruskouluja ja 14 toisen asteen oppilaitoksia.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä
koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu
vähintään tunnin päivässä.

Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää
omalla tavallaan. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen
sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.