Yleinen Urjalan Ylläpito

Kesänopeuksiin maanantaista

Talvi- ja
pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaalla ensi maanantaista alkaen.
Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on
vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös
muussa eteläisessä Suomessa. Merkkien pitää olla vaihdettuina viimeistään
tiistaina 10.4.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut
nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä
nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia,
joilla on pysyvä alempi rajoitus. 

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin
tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt
poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa
ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai
lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti.