Kaikki vaihtoehdot puheenaiheiksi saivat kannatusta.