Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

tavanomaiset tien perusparantamiskohteet 50 % → 70 %
merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %
talvitie 65 % → 70 %