Kirkonkylän laavulle vievällä esteettömällä ulkoilureitillä on lukijen mukaan ajourilla runsaasti koivu- ja mäntypuuston paksuja oksia.