– Urjalassa kasvustot näyttävät nyt oikein hyviltä, kehuu maaseutuasiamies Katariina Tarkkio.

Urjalan maaseututilastoa vuodelta 2022

– Kuluvana vuonna Urjalassa oli 193 maataloustuen hakijaa (ympäristötukea haki 166 kpl eli 86 prosenttia)

– Tilojen määrä on vähentynyt tasaisesti. Vuonna 2017 maataloustuen hakijoita oli vielä 221 tilaa ja vuonna 2013 241 tilaa

– Urjalalaisista tuenhakijoista oli alle 30-vuotiaita alle yksi prosentti, alle 40-vuotiaita 9 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 27 prosenttia

– Lempäälän yhteishallintoalueella alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 13 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 24 prosenttia

– Eläintiloja Urjalassa on 22 prosenttia tiloista, eli  43 tilaa

– Lypsylehmäpalkkioon Urjalassa on oikeutettu 8 tilaa, EU-nautapalkkioon 28 tilaa ja sika-ja siipikarjatukeen 7 tilaa