Salla Salin kertoo ensin harkinneensa psykiatrisen sairaanhoitajan työtä, mutta opintoihin liittyneiden harjoittelujen myötä huomanneensa teho-hoitotyön sopivan paremmin itselleen.