Toivottavasti Urjalan lasten määrä pysyy sellaisena, että koulureppuja riittää jonossa vastakin eikä lisää opettajavähennyksiä ole tiedossa.
Aseman koulu, Kuntapolitiikka (muokattu 5.1.2021) Heli Lehtelä

”Kulttuuristakin säästetään”, – joskin opettajavähennys tuo myös Asemalle yhdysluokat

Urjalan koululaisia luvataan kohdalle jatkossakin tasavertaisesti

Aseman koulun opettajan paikan vähentäminen tuli talousarvion myötä valtuuston päätettäväksi viime torstaina, vaikka kunnanhallitus 7. joulukuuta kokouksessaan jättikin asian pöydälle niin, että koulu säilytettäisiin vastoin sivistyslautakunnan esitystä 6-opettajaisena ja sitä koskevat säästötoimet toteutettaisiin eri tavoin, muun muassa tuntikehyksiä muuttamalla, kuten Aseman koulun rehtori Mervi Lumia oli esittänyt mahdolliseksi.

Torstain kokouksessa valtuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuija Näppinen (sdp) esitti, että paras tapa etsiä säästöjä olisi kuitenkin se, minkä sivistyslautakunta oli aiemmin valmistellut ja vienyt kunnanhallitukselle. Näppinen esitti siis valtuustolle, että Aseman koulusta vähennettäisiin yksi luokanopettaja niin, että koulu jatkaisi 5-opettajaisena 1. elokuuta 2021 alkaen. Valtuutettu Ville Tirkkonen (kesk.) kannatti ehdotusta.

Äänestys asiasta oli tiukka, mutta valtuuston puheenjohtaja nuiji lopulta Aseman koulun 5-opettajaiseksi äänin 12-10.

Syksyllä aloittaa kaksi yhdysluokkaa

Valtuuston päätös siirtymisestä viiden opettajan malliin tarkoittaa, että Aseman koululle tulee kaksi yhdysluokkaa elokuusta 2021 alkaen. Yhdysluokiksi on kaavailtu ylempiä luokkia. Yhdysluokkien ryhmäkoko on silloin 22-26 oppilasta.

– Noin puolet oppitunneista opetetaan tällöinkin kaikille luokkatasoille omina luokkinaan, muun muassa matematiikka ja kielten opetus, sivistysjohtaja Juha Salo kertoo.

– Olimme alun perin varautuneet siihen, että lukuvuonna 2023-2024 Aseman koulu muuttuu 5-opettajaiseksi, Lumia toteaa.

Lumia muistuttaa, että opettajan virkoja ei varsinaisesti Aseman koululta ole nytkään vähennetty, vaikka yksi opettaja vähemmän koululla syksystä alkaen työskenteleekin.

– Syyskuussa 2020 meiltä yhtenäiskoululle siirretyn opettajan virkaa ei täytetty, vaan siihen otettiin määräaikainen sijainen.

Valtuuston päätös tarkoittaa siis sitä, että määräaikaisen sijaisen työsopimusta ei jatketa.

Merkittävämpi säästö syntyy myöhemmin

Sivistysjohtaja Juha Salo kertoo, että muutoksesta syntyvä säästö on maksimissaan 12 500 euroa vuoden 2021 osalta.

– Laskelman pohjana on viiden kuukauden säästö, eli syyslukukauden aikana syntyvä säästö koulun palkkamenoissa, Salo avaa.

Myös Aseman koulun rehtori Mervi Lumia on arvioinut eurojen kulumista eri malleissa.

– Minä tein faktapohjaiset laskelmat viiden ja kuuden opettajan mallista niin sivistyslautakunnalle kuin kunnanhallituksellekin. Tämän jälkeen teimme sivistysjohtajan kanssa kunnanhallitukselle pyynnöstä yhteistuumin laskelman, joka osoitti, että säästö on syyslukukauden 2021 aikana 4000 euroa. Summa ei ole riippuvainen laskentatavasta, kertoo Aseman koulun rehtori Mervi Lumia päätöksen vaikutuksista.

Säästöä syntyy kevätlukukauden 2022 ajalta enemmän, sillä syyslukukauden pituus on 7 kuukautta.

– Vuonna 2022 saavutetaan ensimmäisen kerran 25 000 euron säästö yhden opettajan vähentämisestä, kun säästöä saadaan koko kalenterivuoden ajalta. Lukuvuosi jakautuu aina kahdelle talousarviovuodelle, eikä koulujen muutoksia opettajamäärissä tehdä normaalisti koskaan kesken vuoden, Salo avaa.

Salo kertoo, ettei avustajan palkkaamista opettajan tilalle ole arvioitu.

– Koululla on nyt 2,5 koulunkäynnin ohjaajaa sekä yksi määräaikainen henkilökohtainen avustaja. Jokaisen opetusryhmän opetuksesta vastaa aina opettaja ja lukujärjestys laaditaan niin, että ryhmällä on oma opettaja, hän kertoo.

Aseman koulun jatko

Muun muassa sivistyslautakunnan puheenjohtaja on nostanut esiin, että jossain kohtaa Aseman koulu mahdollisesti joudutaan sulkemaan, jos lasten määrä vähenee.

– Tällaista keskustelua en ole kuullut, eikä käsittääkseni virallinen kanta ole sen suuntainen. Jos tulevaisuudessa oppilasmäärä laskee dramaattisesti molemmilla kouluilla, niin tämä on silloin päätöksentekijöiden tehtävä määritellä. Toki toivomme, että mahdollisimman moni lapsiperhe löytäisi Urjalan hyvien perus- ja lukio-peruspalveluiden piiriin, Lumia hämmästelee.

Salo on asteen pessimistisemmällä linjalla.

– Urjalassa syntyi tänä vuonna 27 lasta. Viime vuonna jäätiin tämänkin alle. Näillä luvuilla virkoja vähenee varmasti molemmista koulusta, ensin sieltä, minne pienet ikäluokat tulevat eli alaluokilta.  Uskon, että Aseman koululla vietetään nykyisen koulurakennuksen 75-vuotispäivät vuonna 2033, mutta epäilen, että ei enää satavuotisjuhlia 2058. Tullessani töihin oli suurin ikäluokka vielä reilu sata oppilasta, nyt jäädään pariin kymmeneen.

Tasavertaisuus punaisena lankana

Valtuuston päätöksen jälkeen on muun muassa sosiaalisessa mediassa noussut esiin keskustelua siitä, kohdellaanko Urjalan lapsia eriarvoisesti. Yhtenäiskoululla fasiliteetit koetaan paremmiksi ja siellä esimerkiksi taideaineita opettavat aineenopettajat, kun taas Asemalla luokanopettajat.

– Kaikissa Suomen kouluissa oppilaat saavat opetusta opetussuunnitelman mukaan. Jokaisessa Suomen koulussa tilat ja koulun toimintakulttuuri on erilainen. Toki se, että Aseman koululla puolet koulun oppilaista on seuraavana lukuvuonna yhdysluokassa, aiheuttaa pedagogisesti erilaiset haasteet, mutta se ei tarkoita huonompaa opetusta! Ennemmin näen Urjalan kunnan vahvuutena sen, että voidaan tarjota kaksi eri kokoista koulua. Sopivan kokoiset opetusryhmät ja ammattitaitoiset opettajat ovat monelle kuntaan muuttoa harkitsevalle positiivinen signaali.
En näe hedelmällisenä vertailla Urjalan kunnan kahta perusopetusta antavaa yksikköä keskenään. Molemmat tekevät hyvää työtä oman toimintakulttuurinsa kautta, Lumia toteaa.

Myös Salo toteaa kohtelun olevan mielestään tasapuolista.

– Samanlaisiksi kouluja ei saa kuin keskittämällä lapset samaan kouluun.  Minä en näe sitä tarkoituksenmukaiseksi ainakaan seuraavaan 15 vuoteen.  Aseman koululla opettajat ovat päteviä kaikkiin opettamiinsa oppiaineisiin. Taito- ja taideaineiden opettajien työskentely  Aseman koululla toisi vähennystä heidän tunteihinsa ja vähentäisi opettajien työtä nykyisestä.

Salo kertoo, että Aseman koululle on käyttötalouden kautta tehty hankintoja joka vuosi.

– Vuonna 2021 uusitaan loppujenkin luokkien ICT tekniikka ja hankitaan yhteen luokkaan uudet pulpetit. Määräraha on kouluille opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin sekä tarvikkeisiin jaettu tarpeen mukaan tasapuolisesti. Luokan työrauhasta huolehditaan samoin isossa ja pienessä ryhmässä ryhmän koko ei ole aina ollenkaan merkittävin tekijä, mutta tottakai sekin vaikuttaa asiaan. Suurin luokka on todennäköisesti ensi lukuvuonna Urjalan yhtenäiskoululla 28 oppilaan kuudesluokka.

Aseman koulun rehtori ei myöskään ole huolissaan siitä, että työrauha heikentyisi yhdysluokkien myötä.

– Aseman koululla on kehitysmyönteinen ilmapiiri ja koulun sisäinen kehittäminen jatkuu, kuten tähänkin saakka.Sivistysjohtaja on ilmaissut keskusteluissa kantanansa ylläpitää Aseman koulu Urjalan kunnan toisena perusopetusta tarjoavana yksikkönä Urjalassa, Lumia luettelee kysyttäessä siitä, miten Aseman koulua tullaan jatkossa kehittämään.

Kulttuuristakin säästetään

Kulttuurituottajan toimen perustaminen on herättänyt hämmennystä tilanteessa, jossa Aseman koululta vähennetään opettajaresurssia.

– Kulttuuriin käytettävä raha ei lisäänny vaan vähenee kunnan budjetissa vuodesta 2021, Salo korjaa.

Vähennystä tulee muun muassa avustuksista ja ostopalveluna hankittavasta Pentinkulman päivien ohjelmatuotannosta. Kulttuuritoimi siirtyy ensi vuonna sivistyspalvelukeskuksen alaisuudesta keskushallinnolle, suoraan kunnanjohtaja Annu Kuusiston alaisuuteen.

– Yksi huhtikuun alusta alkaen palkattava työntekijä hoitaa kaiken kulttuurityön, kuten kuntalaisille järjestettävät tapahtumat ja juhlat, museotoiminnan sekä kuntamarkkinoinnin ja matkailun. Tällä tavoin ostopalvelut vähenevät ja pystymme työllistämään yhden henkilön ja säästämään samalla rahaa noin 10 000 euroa.

Alkuperäisessä esityksessä työntekijä olisi palkattu jo vuoden vaihteesta, joten säästöä syntyy kymppitonnin päälle myös kolmen kuukauden jaksolta alkuvuodesta, kun tehtävä täytetäänkin vasta huhtikuussa.