Urjalaan tultaessa 9-tietä näyttävät uudet valaisimet, joista ensimmäiset ovat Levonahontien kohdilla.
Riista-aidat (muokattu 21.12.2020) Minna Mäkelä

Maisema avartui Urjalassa 9-tiellä riista-aitojen tieltä – itse aidat saadaan vasta ensi vuoden puolella

Tampereen suunnasta Urjalaan tullessa maisema on pimeän syksyn ja alkutalven aikana muuttanut muotoaan täysin. Levonahontien kohdalla uudet valot näyttävät tietä aina Urjalan taajaman risteykseen saakka. Sen jälkeen vanhat valot jatkuvat yli Kolkan alueen.

9-tien yksityistiejärjestelyt ja Kampparintielle kääntymistä helpottava väistötila ovat valmiit, mutta varsinaiset riista-aidat antavat vielä odottaa itseään.

Tienpidon asiantuntija Antti Laine Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo, että niitä aletaan rakentaa Laukeelan kohdalta Hakkilaan vuodenvaihteessa ja valmista pitäisi tulla helmikuun loppuun mennessä.

Laine jatkaa, että aitojen rakentaminen ei ole vielä päässyt alkuun ely-keskuksesta riippumattomista syistä.

9-tiellä liikenne on sujunut rakennustöiden aikana Laineen mukaan hyvin. Niin sanottujen haittapäivien, jolloin tiellä on jouduttu käyttämään alennettuja ajonopeuksia, on ollut 27.

Töiden aikana vain kallioleikkauksen puiden poistossa on ollut erityistä huomioitavaa, jotta työt on saatu tehty turvallisesti.

Kuntalaisilta on tullut ely-keskukseen Laineen mukaan jonkin verran yhteydenottoja, jotka ovat koskeneet yksityistielinjausten pituuskaltevuuksia, mutta hän sanoo, että linjauksissa on menty ohjeiden mukaan.

Aiemmin syksyllä kokenut metsämies Juha Mäntysaari kommentoi Urjalan Sanomissa Hakkilaan asti ulottuvia, tulevia riista-aitoja toteamalla, että Hakkilaan saattaa syntyä uusi peurakolaripaikka, sillä eläimet siirtävät reittejään.

Antti Laine myöntää, että eläinten kulkureitit tietysti muuttuvat aitojen takia, ja peltoaukealla peurat pomppivat varmaan tien yli.

– Autoilijoilta vaaditaan edelleen tarkkaavaisuutta. Myös hirviaidoissa on aukkoja, Antti Laine muistuttaa.

Koko hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 650 000 euroa, josta riista-aitojen osuus on noin 200 000 euroa. Kustannukset eivät ole matkan varrella ylittyneet.