Kun syksy pimenee, mahdollisuus törmätä hirvieläimiin kasvaa.
9-tie, Riista-aidat (muokattu 3.8.2022) Urjalan Sanomat

Riista-aitojen rakentaminen alkaa 9-tiellä

Valtatie 9:lle Urjalaan rakennetaan Lehmussuon eritasoliittymän ja Värmintien väliselle osuudelle uutta riista-aitaa yhteensä 4 kilometriä. Samassa yhteydessä tehdään yksityistiejärjestelyjä ja tien valaistusta jatketaan.

Puuston poisto valtatien varrella alkaa tässä kuussa. Riista-aitojen rakentamistyöt aloitetaan puuston poiston jälkeen. Yksityistiejärjestelyt käynnistyvät samaan aikaan.

Pirkanmaan ely-keskus tiedottaa, että tavoitteena on saada hanke valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, mutta joitain viimeistelytöitä saattaa jäädä ensi vuoden puolelle.

Kampparintien liittymä siirtyy 80 metriä Tampereen suuntaan, minkä vuoksi uutta yksityistielinjaa rakennetaan noin 200 metriä. Lisäksi rinnakkaista yksityistietä rakennetaan vajaan 200 metrin matkalle, minkä tarkoituksena on yhdistää Levonahontien liittymän jälkeisessä notkossa olevat kaksi liittymää yhdeksi liittymäksi.

Rakennustöiden yhteydessä katkaistavia liittymiä ovat Jalovedentien liittymä sekä Jumpurintien yksityistien liittymä. Jalovedentielle kulku tapahtuu jatkossa katuverkon kautta. Jumpurintielle kulkuyhteys osoitetaan jatkossa Lellantien kautta.

Valtatieltä hautausmaalle johtavan liittymän kohdalle riista-aitaan asennetaan lukittu portti. Liittymä toimii jatkossa vain
kunnallistekniikan huoltoliittymänä.

9-tien tievalaistusta jatketaan rakentamalla uutta valaistusta 1,6 kilometrin matkalle Tampereen suuntaan.

Noin 0,65 miljoonaa euroa maksavien töiden pääurakoitsija on Proinfra Oy.