Tuulivoima (muokattu 2.12.2020) Heli Mustonen

Tuulivoimavastustajien oikaisuvaatimus lautakunnassa – vaikuttaako tuulivoimalan koon kasvattaminen lähialueeseen?

Urjalan rakennuslautakunta käsittelee keskiviikon kokouksessaan oikaisuvaatimusta, jonka ovat tehneet tuulivoimahankkeen vastustajat. Kyse on siitä, vaikuttaako tuulivoimalan koon suurentaminen rakennustöiden aikana rakennuslupaan merkittävästi.

Rakennustarkastajan mukaan alkuperäisistä suunnitelmista ei ole poikettu niin paljon, että olisi syntynyt valitusoikeutta.

Perusteluissa muistutetaan, että tuulivoimaloiden kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit ovat pitkiä.

– Tarve tuulivoimalan koon muuttamiselle on lähes kaikissa merkittävissä hankkeissa, todetaan rakennustarkastajan suulla.

Jos muutos tehdään niin, että se ei vaikuta lupaan merkittävästi eikä myöskään tuulivoimalan naapureiden asemaan, rakennustarkastaja voi antaa siihen suostumuksen ilman virallista hallintopäätöstä.

Jos kyse on muutoksesta, joka vaikuttaa naapureihin, se pitää tehdä hallintopäätöksenä ja silloin siitä voi myös valittaa.

Urjalan rakennustarkastaja antoi 8. lokakuuta pidetyssä aloituskokouksessa suostumuksen siihen, että tuulivoimaloiden roottorityyppi muutetaan Nordex N131-3 MW-tyypistä Vestas V150-4,3 MW- tyyppiin.

Tuulivoimahankkeen vastustajat jättivät oikaisuvaatimuksen 19. lokakuuta ja täydensivät sitä myöhemmin. Keskiviikon kokouksessa lautakunnalla on mahdollisuus tutustua sekä oikaisuvaatimukseen että Ilmattaren vastineeseen.