Tiina Mettänen tuli perheeseen miniäksi vuonna 1989 ja on siitä lähtien ollut alalla. Hän sanoo, että työ on opettanut arvostamaan elämää. – Ajattelen niin, että ei pidä jäädä odottelemaan mitään, vaan pitää nauttia pienistäkin asioista.
hautaustoimisto (muokattu 2.12.2020) Heli Mustonen

Että surevalle jäisi aikaa suruun

Tiina Mettänen on miehensä Juhan kanssa toiminut hautaustoimistoyrittäjänä 1980-luvulta lähtien. Mettäsen hautaustoimisto on perustettu jo vuonna 1960 ja Urjalassa se aloitti vuonna 1963.

Ala on muuttunut tuona aikana paljon, mutta tärkein on muuttumaton. Se on hautaustoimiston vilpitön halu hoitaa asiakkaan puolesta niin monta käytännön asiaa kuin suinkin.

Tiina Mettänen sanoo, että usein viimeinen ilta ennen siunausta on monelle se kriittisin.

– Minulle saa aina soittaa. Ihmiset ovat niin erilaisissa tilanteissa. Joku on pystynyt valmistautumaan läheisen kuoleman tuloon, joillekin se on tullut yllättäen ja ollaan sokissa.

Yhdessä oikea järjestys

Usein surevan mielessä käy kova myllerrys. Mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä? Olennaisinta on, että hautaustoimistoon otetaan yhteyttä niin nopeasti kuin pystytään.

– Kun asiakas soittaa tai tulee käymään, niin selviää, missä vainaja sillä hetkellä on. Se ratkaisee, millä aikataululla lähdetään liikkeelle.

Jos vainaja on sairaalassa, hänet saadaan siellä kylmään ja omaisille jää hieman aikaa kerätä voimia.

– Palvelutaloissa ei sen sijaan ole kylmäpaikkoja, vaan vainaja täytyy hakea saman päivän aikana pois.

Joskus läheisen on vaikea ymmärtää tätä kiirettä. Tiina Mettänen sanoo, että olisi hienoa, jos palvelutaloja rakennettaessa varattaisiin muutama neliö yhden tai kahden vainajan tilaksi. Näin ei kuitenkaan tehdä.

– Aina niistä tilanteista on kuitenkin selvitty tavalla tai toisella, Tiina Mettänen toteaa.

Omat villasukat suosittuja

Joskus hautajaisten suunnittelu lykkääntyy parilla viikolla siksi, että odotetaan ruumiinavauksen valmistumista ennen kuin hautauslupa saadaan.

– Sitten läheiset päättävät, haudataanko vainaja arkussa vai uurnassa. Itse siunaustilaisuuteen se ei vaikuta. Suurin osa siunataan kirkossa ja tilaisuus on samanlainen.

Jos hautaustavaksi on valittu tuhkaus, arkkua ei lasketa maahan vaan viedään tuhkattavaksi.

– Moni ajattelee, että arkulla ei ole väliä, jos tuhkataan, mutta onhan sillä. Sehän on joka tapauksessa esillä siunaustilaisuudessa.

Tiina Mettäsen mukaan Urjalassa muistolehto on saanut valtavan suosion. Seurakunta laskee tuhkan eivätkä omaiset ole mukana. Seurakunta toimittaa myös laatan kivipaasiin.

– Jos asuu kaukana tai on muuten hankala hoitaa hautaa, tämä on hyvä ratkaisu. Tätä hautaa hoitaa aina joku ja seurakunta huolehtii nurmikonleikkuusta.

Kun vainaja tuodaan hautausta varten kirkolle, moni omainen haluaa nähdä hänet vielä vainajien huoneella.

Silloin omainen voi valokuvata läheisensä, jos haluaa, tai laittaa arkkuun mukaan jotakin, joka maatuu tai palaa. Joskus läheiset tuovat kirjoittamansa kirjeen, joskus valokuvia.

– Laitamme vainajalle puuvillaisen tai pellavaisen vaatteen, sukat ja kasvoliinan. Lisäksi on tyyny ja peite. Se, että vainajalle halutaan omat vaatteet, ei ole kovin yleistä, ei edes joka kuukausi. Mutta omat villasukat ovat tulleet yhä yleisimmiksi.

Kantajia saa rotaryklubista

Hautaustoimisto hoitaa kaikki järjestelyt asiakkaan toiveiden mukaan.

– Soitan seurakuntaan ja varaan siunauspäivän. Tilaan myös muistotilaisuuden eli otan yhteyttä pitopalveluun. Sieltä ollaan sitten vielä yhteydessä itse asiakkaaseen. Yleensä muistotilaisuuden henkilömäärän ehtii vielä ilmoittaa viikkoa ennen, kun asiat on jo muuten sovittu.

Hautaustoimisto muistuttaa myös kehystetyn valokuvan hankkimisesta. Samoin hautaustoimisto tilaa hautakiven tai perhehaudalla olevan hautakiven siirtämisen kaiverrettavaksi ja sieltä takaisin.

Hautaustoimisto tilaa myös kukat arkun kannelle ja tilaisuuteen asiakkaan toiveiden mukaan.

– Yhteistyökumppanit ovat sitten tarvittaessa yhteydessä omaisiin, mutta omaisten ei tarvitse mennä mihinkään muualle, kun hautaustoimisto hoitaa keskitetysti näitä käytännön asioita. Urjalassa on tosi hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit, jotka tekevät niin kuin on sovittu.

Palveluun kuuluu myös kuolinilmoituksen kanssa auttaminen. Samoin hautaustoimisto auttaa arkunkantajien saamisessa ja musiikin tilaamisessa, jos niin halutaan.

– Jos ei ole tarpeeksi kantajia, niin Urjalan rotaryklubi on kunnostautunut tässä asiassa. Laitan viestiä klubin presidentille ja sieltä tulee korvausta vastaan niin monta kantajaa kuin tarvitaan.

Valokuvausta hautajaisiin tilataan nykyään vähemmän. Perunkirjoitusta Mettäset eivät hoida, vaan ohjaavat asiakkaan asiointitoimistoihin tai pankkiin, joista saa ostettua perunkirjoituspalvelua.

Papeille kiitosta joustavuudesta

Tiina Mettänen sanoo, että joskus läheiset tarvitsevat papin yhteydenottoa nopeammin kuin se ehkä muuten ennättäisi tulla.

– Joskus sen huomaa omaisista ja silloin otan seurakuntaan yhteyttä, että nyt papin hengellistä tukea tarvittaisiin mahdollisimman pian.

Mettänen sanoo, että Urjalan seurakunnassa on joustavia, hyviä pappeja. Tästä kertoo sekin, että vainaja voidaan tuhkata ensin ja siunata vasta myöhemmin. Tämä on toiminut jo ennen korona-aikaa ja on ollut hyvä käytäntö myös nyt poikkeusaikoina.

– Uurna on laskettava maahan viimeistään vuoden päästä tuhkauksesta. Joten esimerkiksi nyt korona-aikana pystyttiin tekemään niin, että vaikka henkilö kuoli maaliskuussa, hautajaiset voitiin järjestää kesällä, jolloin ei ollut enää niin tiukkoja rajoituksia väkimäärästä.

Urjalassa pappi siunaa myös kirkosta eronneet, jos omaiset niin haluavat.

– Tietenkään ei siunata, jos henkilöllä on ollut selkeä tahto tätä vastaan. Mutta kirkosta eroamiseen on voinut olla myös muita syitä. Omaiset kyllä yleensä tietävät tilanteen.