autoilu, nuoret (muokattu 3.8. 18:31) Urjalan Ylläpito

Vielä ehtii lausua kevytautolaeista

Vielä tämän päivän ehtii antaa lausuntonsa kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta 31. elokuuta mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriölle voivat lausuntonsa antaa sekä organisaatiot että kansalaiset.

Kevytautoja koskevat lait on kumottava, koska EU:n komissio ei Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ole Suomen viranomaisten aktiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta antanut poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon. Lakien tarkoitus oli mahdollistaa uusi liikkumisen muoto 15-7 -vuotiaille nuorille.

Komissio on jo aiemmassa vaiheessa kesällä 2019 katsonut, että Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia, sekä kiinnittänyt huomiota saamissaan kanteluissa esitettyihin turvallisuus- ja ympäristöongelmiin sekä markkinavaikutuksiin.

Kevytautolait tulevat voimaan marraskuun 2020 alussa, ja ne on kumottava ennen sitä, jotta Suomen lainsäädäntö ei olisi EU-oikeuden vastaista.