Hannu Maijala
Vanhus- ja vammaisneuvosto (muokattu 4.8. 15:36) Urjalan Ylläpito

Kunta asettanee vammaisneuvoston syksyn aikana

Marjo Alste

Urjalan kunta pyrkii laajentamaan vanhusneuvostonsa vanhus- ja vammaisneuvostoksi vielä tämän valtuustokauden aikana. Kunnanjohtaja Hannu Maijala aikoo esittää asiaa kunnanhallitukselle sen seuraavassa kokouksessa 31. elokuuta.

”Toimittava nopeasti”

Urjalan kunta sai viime viikolla aluehallintovirastolta huomautuksen vammaisneuvoston puuttumisesta. Aluehallintoviraston mukaan Urjalalla ei ole laissa pakolliseksi säädettyä vammaisneuvostoa ja kunnanhallitus on siten laiminlyönyt velvollisuutensa.

Kunnanjohtaja Hannu Maijala kertoo, että kunnanjohtajasta ja palvelukeskusten johtajista muodostuva johtoryhmä tapasi asian tiimoilta tänään tiistaina 25. elokuuta. Maijalan mukaan vaihtoehtoja nähtiin käytännössä kaksi: odottaa vuoden 2021 kuntavaaleja ja pohtia asiaa uudelleen kesäkuussa uudella valtuustolla, tai perustaa neuvosto heti.

– Johtoryhmän yhteinen näkemys oli, että kun on saatu huomautus, on toimittava nopeasti, Maijala kertoo. Hänen mukaansa johtoryhmän ratkaisuehdotus oli laajentaa vanhusneuvosto vanhus- ja vammaisneuvostoksi, jonka toimintakausi olisi valtuustokauden loppuun toukokuulle 2021 saakka. Tällä hetkellä vanhusneuvostolla on kuusi edustajaa.

– Tämänhetkinen ajatus on lisätä lisäksi kolmesta neljään henkilöä edustamaan vammaisjärjestöjä, Maijala kaavailee. Vielä Maijalan mukaan ei tiedetä, kuinka uuteen neuvostoon löydetään jäsenet.

– Yhteyttä saa ottaa joko minuun tai perusturvajohtaja Elina Anttilaan, jos on kiinnostusta osallistua neuvoston toimintaan, Maijala sanoo.

Eriäviä mielipiteitä

Urjalalla ja Akaalla on eriävät mielipiteet siitä, onko niillä yhteinen vammaisneuvosto vai ei. Urjalalla on Akaan kaupungin kanssa yhteistoimintasopimus, jonka mukaan Akaan kaupunki järjestää Urjalan perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja vammaishuollon.

Kunnanhallituksen mielestä kunta on tällä sopimuksella siirtänyt kuntalaissa pakolliseksi mainitun palveluiden järjestämisvastuun Akaan kaupungille.

Urjalan kunta onkin nähnyt Akaan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvoston Urjalan ja Akaan yhteiseksi, ja siten myös Urjalan kannalta riittäväksi toiminnaksi. Perusturvajohtaja Elina Anttila on kuitenkin avin mukaan todennut, ettei Urjalalla ja Akaalla ole yhteistä vammaisneuvostoa.

Aluehallintovirasto on antanut kunnanhallitukselle huomautuksen sen velvollisuudesta asettaa vammaisneuvosto Urjalaan tai sopia toisen kunnan kanssa yhteisestä vammaisneuvostosta.