Vanhus- ja vammaisneuvosto (muokattu 4.8. 15:49) Urjalan Ylläpito

Urjalasta puuttuu lakisääteinen vammaisneuvosto – avi moittii kuntaa

Marjo Alste

Urjalan kunta on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen vammaisneuvoston puuttumisesta. Aluehallintoviraston mukaan Urjalalla ei ole laissa pakolliseksi säädettyä vammaisneuvostoa ja kunnanhallitus on siten laiminlyönyt velvollisuutensa.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto, joka voi olla joko kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Urjalan kunnanhallitus ei avin mukaan ole katsonut tarpeelliseksi asettaa kuntaan omaa vammaisneuvostoa, koska yhteistoimintasopimuksen mukaan Akaan kaupunki järjestää Urjalan perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja vammaishuollon. Kunnanhallituksen mielestä kunta on tällä sopimuksella siirtänyt palveluiden järjestämisvastuun Akaan kaupungille.

Akaan kaupunki onkin asettanut vanhus- ja vammaisneuvoston, jonka Urjala on nähnyt riittäväksi toiminnaksi myös urjalalaisten kannalta ja kunnalla on näin yhteinen vammaisneuvosto Akaan kanssa. Urjalan kunta on myös todennut, ettei sillä ole palveluksessaan henkilöä, jolla olisi erityistä osaamista vammaisten asioiden hoitamiseen. Siksi kunta on nähnyt Akaan vammaisneuvoston olevan riittävä myös Urjalan kannalta. Akaan perusturvajohtaja Elina Anttila on kuitenkin avin mukaan todennut, ettei Urjalalla ja Akaalla ole yhteistä vammaisneuvostoa. Samoilla linjoilla on Akaan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Aarre Nord.

– Meillä on oma vammaisneuvosto, jossa emme ole käsitelleet Urjalan asioita. Jotta Urjala saataisiin mukaan toimintaan tulisi Akaan hallintosäännökseen tehdä muutoksia, nykyisten hallintosäännösten mukaan Urjalan mukana olo ei ole mahdollista. Näkisinkin, että Urjalaan kannattaisi perustaa oma vammaisneuvosto, Nord toteaa.

Aluehallintovirasto on antanut kunnanhallitukselle huomautuksen sen velvollisuudesta asettaa vammaisneuvosto Urjalaan tai sopia toisen kunnan kanssa yhteisestä vammaisneuvostosta. Seuraavaksi asiaa käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 31. elokuuta.