Yleinen Urjalan Ylläpito

Sateet keskeyttivät kevätkylvöt

Äitienpäivän jälkeinen
saderintama on keskeyttänyt tasaisessa vauhdissa olleet kevättyöt maan
etelä- ja keskiosissa. Sateet, huolimatta siitä, että osa tuli lumen ja
rännän muodossa, ovat kuitenkin tervetulleita varmistamaan jo tehtyjen
kylvösten orastumista ja taimettumista.

Äitienpäivän jälkeinen saderintama
on keskeyttänyt tasaisessa vauhdissa olleet kevättyöt maan etelä- ja
keskiosissa. Sateet, huolimatta siitä, että osa tuli lumen ja rännän
muodossa, ovat kuitenkin tervetulleita varmistamaan jo tehtyjen kylvösten
orastumista ja taimettumista.

Proagria tiedottaa,
että mikäli yölämpötilat eivät laske merkittävästi pakkasen puolelle,
kylmästä rintamasta ei arvioida olevan haittaa kylvöksille, mutta se
viivästyttää kasvua ja kehitystä.

Etelä-Suomessa kevätviljojen kylvöt ehtivät edetä
ennen sadetta reilusti yli puolivälin ja paikoitellen jopa lähes lopuilleen.
Etelä-Suomessa kevättyöt ovat 5–10 vuorokautta edellä keskimääräisestä
aikataulusta, mutta maan keskiosissa kevään eteneminen on hidastunut
tavanomaiseen aikatauluunsa. Lapissa kevään tulon arvioidaan olevan jo viikon
jäljessä.

Viileät yöt ja yöpakkaset ovat hidastuttaneet sekä
syysviljojen, nurmien ja monivuotisten puutarhakasvien että uusien kylvöksien
kasvuun lähtöä. Hitaan kasvuun lähdön etuna on, että kasvustot ovat
säästyneet merkittäviltä hallavioituksilta. Yöpakkaset ovat vioittaneet
jonkin verran syysviljoja Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Hämeessä
ensimmäisinä kylvettyjä, juuri orastuneita kevätvehnäkasvustoja.