Yleinen Urjalan Ylläpito

Akaan kaupungin uudet toimenpiteet koronaviruksen ehkäisemiseksi

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on 16.3.2020 käynyt läpi maan hallituksen päätökset ja sen perusteella linjannut vaikutukset Akaassa seuraavasti:

 

Koulut, esiopetus ja varhaiskasvatus
 

Koulujen lähiopetus keskeytetään. Poikkeuksena esiopetus ja perusopetuksen 1-3 -luokkien lähiopetus järjestetään vain niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 
 

Lisäksi poikkeuksena lähiopetus voidaan järjestää erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jotka tarvitsevat lähiopetusta. Kuitenkin ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. 
 

Kotona oleville peruskoululaisille järjestetään etäopetusta.
 

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niissä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, pitävät lapsen kotona.

Nämä järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Akaassa suositellaan niiden toteuttamista jo alkaen tiistaina 17.3.

 

Hoitolaitokset ja ikäihmiset
 

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa on kielletty. Poisluettuja ovat tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 

Yli 70-vuotiaiden tulee pysyä erillään muista ihmisistä.
 

Kiireetöntä toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa vähennetään. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 

Vapaa-aika
 

Yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty. Lisäksi tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. 
 

Ulkomailta Suomeen palaavat ovat karanteenissa kaksi viikkoa.

 

Kaupungin henkilöstö

 

Kaupungin työntekijöistä etätyöhön siirtyvät kaikki joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 

Tiedotamme asiasta lisää tarvittaessa.

 

Lisätietoja:
 

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

Akaan kaupungin ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270

Akaan kaupungin sivistysjohtajan sijainen Juha Alenius, puh. 040 335 3302

Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen, puh. 040 335 3207

Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517

 

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@akaa.fi