Koronatilanne, ylioppilaskirjoitukset (muokattu 16.8.2022) Urjalan Ylläpito

Ylioppilastutkinnon reaalikokeita aikaistetaan viikolla

Marjo Alste

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ylioppilastutkintolautakunta ovat päättäneet aikaistaa kevään ylioppilaskirjoituksia niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla kolmannen sijaan. Uudet koepäivät ovat tiistai 17.3. ja torstai 19.3.

Tiistaille siirtyvät uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen sekä terveystiedon kokeet. Torstaille taas siirretään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet. Menettelyn tarkoitus on turvata tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni ylioppilaskokelas saisi tutkintonsa suoritettua. Mikäli kokelas ei jostain syystä pääse osallistumaan kokeeseen uutena koepäivänä, siirtyy koe ensi syksyyn.

”Abit kovan paikan eteen”

Väinö Linnan lukiosta kirjoituksiin osallistuu tänä vuonna 21 kokelasta. Lukion vs. rehtori Jenni Santaranta kertoo, että opettajien keskuudessa tieto kokeiden siirtämisestä aiheutti jopa lievää hämmennystä.
– Abi-parat joutuvat kovan paikan eteen, sillä kokelaille tulee varmasti kiire lukemisen kanssa – etenkin, kun kyse on reaaliaineista, jotka vaativat muita aineita enemmän lukemista. Lisäksi pitäisi vielä ennättää opiskella matematiikan ja englannin kokeisiin, jotka ovat reaaliaineiden uusia koepäiviä edeltävällä viikolla, Santaranta sanoo.

Hän kuitenkin toteaa ymmärtävänsä tilanteen.
– Tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni saisi suoritettua kokeet ennen mahdollista sairastumistaan, ja siten valmistuisi ylioppilaaksi. Tilanne tuli nopealla aikataululla, mutta toki ymmärrämme kokonaistilanteen, Santaranta kertoo.
Santaranta myös uskoo, että kokelaat selviytyvät viimeisestä rutistuksesta.
– Varmasti tilanne ja aikataulumuutos vaativat kokelailta todella paljon, mutta uskon opiskelijoiden kyllä suoriutuvan tilanteesta, hän muistuttaa.

Koululla varauduttu toimiin

Urjalan kunta tiedotti perjantaina, että kouluissa ja päiväkodeissa varaudutaan ja toimitaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi retket on peruttu huhtikuun loppuun saakka, eikä vieraita oteta vastaan. Oppilaita on myös kehotettu säilyttämään oppimateriaalit kotona siltä varalta, että koulunkäynti jouduttaisiin järjestämään etäopetuksena.

Kunnan lisäksi myös koululla on Santarannan mukaan jo mietitty kuinka toimia, mikäli mahdollisia koronavirustartuntoja ilmenee koulun oppilaissa tai henkilökunnassa.
– Tällä hetkellä ei ole mitään hätää, mutta olemme varautuneet tilanteeseen ja esimerkiksi pohtineet, millaisissa tilanteissa tulee miettiä, onko opetusta mielekästä jatkaa koululla, vai siirrymmekö etäopetukseen, Santaranta selostaa.
Yleistilanne oppilaiden keskuudessa on kuitenkin rauhallinen.
– Oppilaat ovat halunneet keskustella tilanteesta ja opettajat ovat vastanneet kysymyksiin sekä yrittäneet rauhoitella oppilaiden huolta, Santaranta kertoo.