Yleinen Urjalan Ylläpito

Rissanen siunataan virkaan

Seurakunnan
seurakuntapastori Olavi Rissanen siunataan virkaansa sunnuntaina 2. helmikuuta
Urjalan kirkossa. Rissanen valittiin vakituiseen virkaansa vuoden alusta.

Urjalan seurakunnan suntio Lari Pynnä jää 10.
helmikuuta alkaen virkavapaalle aina heinäkuun loppuun saakka. Hänen
sijaisenaan toimii Teija Pyykkö.