4H-yhdistys, kylmäkosken 4h-yhdistys (muokattu 16.8.2022) Urjalan Ylläpito

Kylmäkosken 4H-yhdistykselle avustus

Akaan perusturvavaliokunta on myöntänyt Kylmäkosken 4H-yhdistykselle 15 600 euron avustuksen tälle vuodelle. Avustus on tarkoitettu kokopäiväisen toiminnanjohtajan palkkaukseen sekä nuorisotoiminnan kehittämisestä ja työllistämistoiminnasta koituviin matkakustannuksiin.

4H-yhdistyksen toiminnan pääpaino on tänä vuonna alle 18-vuotiaiden työllistäminen Akaassa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Paikallisille nuorille halutaan antaa työkokemusta ja valmiuksia työelämään.

Työllistämistoimintaa kehitetään yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena on järjestää mielekästä työtoimintaa vähintään 12:lle vaikeasti työllistyvälle.