Yleinen Urjalan Ylläpito

Pirkanmaan rahaston apurahahaku alkaa

Suomen
Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuoden 2020 apurahat ovat haettavina
10.1.–10.2. Rahasto jakaa tammikuun haussa yhteensä 1330 000 euroa. Apurahat
on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn, tieteellisiin jatko-opintoihin ja
tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan
hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt.

Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille
kulttuurielämän aloille, nimikkorahastoista lahjoittajan määrittelemille
aloille.

Pirkanmaan rahaston uudesta nimikkorahastosta, Lea ja
Pekka Suorannan rahastosta, jaetaan tänä vuonna ensimmäisen kerran. Rahasto
perustuu toimistopäällikkö Lea Suorannan (1925–2016) testamenttiin ja
kunnioittaa nimessään hänen puolisoaan, edustaja Pekka Suorantaa
(1926–1998). Rahaston varoilla tuetaan kuvaamataiteita ja
lääketiedettä.

Muut jakovuoroiset nimikkorahastot ovat Aamulehden
100-vuotisrahasto, Kaisa Ahosen rahasto II, Aune ja Kalle Kaiharin rahasto,
Ritva ja Veikko Lapinleimun rahasto, Leena Lindfors-Sarasteen rahasto, Marjatta
Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto, Irmeli Näsäsen rahasto, Elli ja
Elvi Oksasen rahasto, Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto ja Aino Valvaalan
rahasto.

Pirkanmaan rahasto on valmis tukemaan myös tavanomaista
suurempaa rahoitusta vaativan tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen
käynnistämistä tai toteuttamista. Apurahalla halutaan kannustaa tutkijoita ja
taiteilijoita kunnianhimoisiin avauksiin, uudenlaiseen yhteistyöhön ja uusiin
kumppanuuksiin eri alojen välillä.

Lisäksi haettavina ovat Eeva ja Jouko Järvisen
nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen,30 000 euroa, ja
syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa.

Hakemus liitteineen ja lausunnot lähetetään
verkossa.

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa
monipuolisesti pirkanmaalaisen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän
asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa toukokuussa.