maatalous, työkyky (muokattu 17.8.2022) Urjalan Ylläpito

Maatalousyrittäjä hyötyisi työkykykoordinaattorista

Osana hallituksen maatalouden kriisipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukee maatalousyrittäjien jaksamista Välitä viljelijästä -projektilla. Tavoitteena on ehkäistä uupumista.

Projektin hyödyistä tehtiin lisensiaattitutkimus. Selvisi, että viljelijät kokivat toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja psykososiaalista kuormitusta.

Työkykyä paransi etenkin hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu terapia-apu.

Vastaajista 82 % koki asiantuntija-avusta olleen melko tai erittäin paljon hyötyä omalle jaksamiselle.

65 % koki siitä olleen hyötyä parisuhteelle ja 56 % muille ihmissuhteille. Lisäksi 40 % vastaajista koki siitä olleen hyötyä myös työtyytyväisyyteen. Asiantuntija-avusta oli sen sijaan vähemmän hyötyä tilan johtamiseen (29 %) tai talouteen (27 %).

Alle 40-vuotiaat kokivat hyötyvänsä asiantuntija-avusta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat.

Tulevista toimenpiteistä päätettäessä olisi tärkeää, että tämäntyyppinen työ olisi pysyvä osa maatalousyrittäjien työkykyriskin hallintaa. Työkykykoordinaattorin työtä tulee tehdä henkilön, joka tuntee maatalouden toimintaympäristön.