Työpajoissa päästiin konkreettisesti karttojen äärelle keskustelemaan järvien erityispiirteistä. Pöydän päässä Heikki Yntälä, takana oikealla seisoo Diar Isid ely-keskuksesta.
Kortejärvi, nokoori, nuutajärvi, Rutajärvi (muokattu 25.8.2022) Urjalan Ylläpito

Järvien tilasta kerättiin tietoa

Mikko Niininen

Urjalan yhtenäiskoululle kokoontui torstaina noin 50 henkeä keskustelemaan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyn vaikutuksista vesistön virkistyskäyttöön ja maankuivatukseen.

Tilaisuuden aluksi vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen kertoi järvireitin säännöstelyn taustaa ja meneillään olevasta selvitystyöstä, jossa pohditaan tarpeita muuttaa säännöstelyä. Mäkynen korosti erityisesti ilmastomuutoksen aiheuttamaa tarvetta miettiä säännöstelyä uudelleen.

Yleisön puheenvuorot avasi tiedustelu siitä, onko ely-keskuksella olemassa suunnitelmaa sen varalle, että huonokuntoinen Nokoorin pato pettää. Sekä ely-keskus että kunta joutuivat myöntämään, ettei asiaan ole valmistauduttu etukäteen.

Työpajoissa yleisöllä oli mahdollisuus käydä keskustelua ely-keskuksen asiantuntijoiden kanssa kunkin järven karttasuurennokseen äärellä. Esimerkiksi Kortejärven työpajassa ely-keskuksen johtava vesiasiantuntija Diar Isid sai kartalleen tarkkoja merkintöjä siitä, missä päin rannoilla on tulvalle alttiita alueita, missä ojansuu on liettynyt ja miten pitkälle järviruoko on eri puolilla järveä vallannut alaa.

Kortejärvelle toivottiin ruoppausta, joka parantaisi kaikkea virkistyskäyttöä sekä mahdollistaisi retkeilyn vesitse lintutornille. Säännöstelyn aiheuttamien ongelmien mahdollisista ratkaisuista pohjapato sai vahvaa kannatusta. Myös Rutajärven tilaa pohtineessa työpajassa pohjapato mainittiin useamman kerran.

Lue lisää Urjalan Sanomista 20.6. tai digilehdestä jo keskiviikkona kello 19 alkaen.