Kunnantalon katolla olevat 50 aurinkopaneelia (270W) ovat tuottaneet ilmastoystävällistä sähköä loppuvuodesta 2017 alkaen. Aurinkopaneleeja on myös jätevedenpuhdistamolla (114 kpl) ja kunnan varikolla (40 kpl).
HINKU-verkosto, ilmastotavoitteet (muokattu 25.8.2022) Urjalan Ylläpito

Ilmastotyö alkaa syksyllä

Mikko Niininen

Etelä-Pirkanmaan kuntajohtajat ovat asettaneet tavoitteeksi, että Valkeakoski, Akaa, Urjala ja Pälkäne liittyvät Kohti hiilineutraalia kuntaa-hankkeeseen (Hinku) ja laativat yhteisen seudullisen ilmasto-ohjelman.

Hinku-kunnat aikovat olla hiilineutraaleja jo vuoteen 2030 mennessä. Vs. ympäristötarkastaja Outi Riihimäki toteaa, että tavoite on erittäin haastava. Päästövähennysten tiekarttana toimii seudullinen ilmasto-ohjelma. Riihimäki arvioi, että ilmasto-ohjelma laaditaan kuntien yhteisessä työryhmässä. Työryhmän kokoamisesta tai kokoonpanosta ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöstä.

Ympäristötarkastajan mielestä haastavaa on erityisesti se, että ilmasto-ohjelman päästövähennystavoite ei koske ainoastaan kuntaorganisaatioita, vaan myös alueen yrityksiä, maa- ja metsätaloutta sekä yksityisiä henkilöitä.

Kuntien keinot pienentää hiilijalanjälkeään ovat pääosin samoja kuin yksityisellä kuntalaisellakin. Kyse on energiantuotannosta ja -kulutuksesta, johon vaikuttavat valinnat muun muassa asumisessa, liikkumisessa ja ravinnossa. Kuntaorganisaation tasolla merkittävä mahdollisuus vähentää päästöjä on lisäksi julkiset hankinnat.

– Kyse on siitä, miten julkisissa hankinnoissa pystytään edistämään kiertotaloutta ja painottamaan hankinnoissa niiden vaikutusta kunnan hiilijalanjälkeen, Riihimäki sanoo.

Hinku-hankkeeseen liittyminen on kunnille maksutonta, mutta suunnitellut päästövähennykset sen sijaan tietävät kunnille kirjauksia sekä tulo- että menopuolelle. Ilmastoystävällisen tekniikan hankkiminen vaatii investointeja, mutta toisaalta energiaystävälliseen teknologiaan vaihtaminen tuo usein myös taloudellisia säästöjä.

Päätöksen kunnan liittymisestä Kohti hiilineutraalia kuntaa-hankkeeseen tekee kunnanvaltuusto. Urjalassa Hinku-hankkeeseen liittymistä aletaan käsitellä syksyllä.

Lue lisää Urjalan Sanomista tortaina 13.6. tai digilehdestä jo keskiviikkona kello 19 alkaen.