Työttömyysetuus (muokattu 1.9.2022) Urjalan Ylläpito

Osa-aikatyötä tekevä ei joudu enää odottamaan työttömyysetuutta

Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottuu 1.4. alkaen. Asiakas ilmoittaa työssäolostaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka työstä on maksettu. Tiedon maksetun palkan määrästä Kela saa tulorekisteristä.

Kun työtön työnhakija yhdistää osa-aika- tai keikkatyön ja työttömyysetuuden, hänelle voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta, jossa otetaan huomioon työstä saatu palkka.

Palkkatietojen odottaminen on tähän saakka aiheuttanut sovitellun työttömyysetuuden hakijalle viivettä ja epävarmuutta, koska etuutta ei ole voitu maksaa ennen kuin asiakas on toimittanut
palkkalaskelman.

Lainmuutoksen myötä palkka sovitellaan työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka
maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Toukokuun työttömyysetuus maksetaan ilman viivästyksiä ja täytenä, jos toukokuussa ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja.