Yleinen Urjalan Ylläpito

Osa-aikatyötä tekevä ei joudu enää odottamaan työttömyysetuutta

Palkan ja
työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottuu 1.4. alkaen. Asiakas ilmoittaa
työssäolostaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta
työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka
työstä on maksettu. Tiedon maksetun palkan määrästä Kela saa
tulorekisteristä.

Kun työtön työnhakija yhdistää osa-aika- tai
keikkatyön ja työttömyysetuuden, hänelle voidaan maksaa soviteltua
työttömyysetuutta, jossa otetaan huomioon työstä saatu palkka.

Palkkatietojen odottaminen on tähän saakka aiheuttanut
sovitellun työttömyysetuuden hakijalle viivettä ja epävarmuutta, koska
etuutta ei ole voitu maksaa ennen kuin asiakas on toimittanut
palkkalaskelman.

Lainmuutoksen myötä palkka sovitellaan
työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se
maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka
maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun
työttömyysetuuden kanssa.

Toukokuun työttömyysetuus maksetaan ilman viivästyksiä
ja täytenä, jos toukokuussa ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja.