Yleinen Urjalan Ylläpito

Etelä-Pirkanmaan osuuspankit yhdistyvät

Akaan Seudun Osuuspankin osuuskunnan
kokous ja Urjalan sekä Valkeakosken osuuspankkien edustajiston kokoukset
päättivät 7.3. pankkien yhdistyvän Etelä-Pirkanmaan Osuuspankiksi. Uusi
pankki aloittaa toimintansa 1. syyskuuta.

Akaan Seudun Osuuspankin osuuskunnan
kokous ja Urjalan sekä Valkeakosken osuuspankkien edustajiston kokoukset
päättivät 7.3. pankkien yhdistyvän Etelä-Pirkanmaan Osuuspankiksi. Uusi
pankki aloittaa toimintansa 1. syyskuuta.

Yhdistyvät
pankit ovat vakavaraisia ja kasvavia. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden
muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan
uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin pankkien palvelukyvyltä ja
tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

– OP Etelä-Pirkanmaan kilpailukykyä parantaa
hallinnollisten tehtävien keskittäminen. Näin asiakaspalveluun vapautuu aikaa
ja sen laatuun voidaan panostaa entistä enemmän, OP Urjalan toimitusjohtaja
Jouni Tammelin toteaa.

OP Akaan, OP Urjalan ja OP Valkeakosken omistaja-asiakkaat
siirtyvät uuden pankin omistaja-asiakkaiksi ja asiakassuhteet jatkuvat
entisellään. Esimerkiksi tilinumerot ja verkkopalvelutunnukset säilyvät
samoina eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen
vuoksi.

– Uusi pankki toimii koko Etelä-Pirkanmaan alueella ja
nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa. Myös henkilökunta siirtyy OP
Etelä-Pirkanmaan palvelukseen, kertoo uuden pankin varatoimitusjohtaja
Tuomo Smått.

Uuden pankin toimitusjohtajaksi on valittu Juha Luomala.
OP Etelä-Pirkanmaalla on yli 31 000 asiakasta ja lähes 17 000
omistaja-asiakasta. Uusi pankki työllistää lähes 40 työntekijää, sen
omien varojen määrä on lähes 100 miljoonaa euroa ja ansaintatase on noin 1,1
miljardia euroa. Vakavaraisuus on yli 60 prosenttia.